4° Classe di Concorso Durata massima
Cat. 1

10 minuti

Cat. 2 5 minuti

 

2° Classe di Concorso Sezione Tempo massimo
Cat. A, B

Tutte le sezioni

5 minuti

Cat. C

F, G

A, B, C, D, E, H

H

5 minuti

10 minuti

15 minuti

Cat. D

F, G

15 A, B, C, D, E, H

5 minuti

15 minuti

 

1° Classe di Concorso Sezione Tempo massimo
Cat. A, B, C

A, B, C, D, E, F, G

H

5 minuti

15 minuti

Cat. D

F, G

A, B, C, D, E

H

5 minuti

10 minuti

15 minuti

 

3° Classe di Concorso Sezione Tempo massimo
Cat. A, B

C, M

5 minuti

Cat. C

M

C  (se cantante n.1 Aria)

5 minuti

10 minuti

Cat. D

M

C (se cantante n.1 Aria)

5 minuti

15 minuti

 

4° Classe di Concorso Durata massima
Cat. 1

10 minuti

Cat. 2 5 minuti

 

3° Classe di Concorso Sezione Tempo massimo
Cat. A, B

C, M

5 minuti

Cat. C

M

C  (se cantante n.1 Aria)

5 minuti

10 minuti

Cat. D

M

C (se cantante n.1 Aria)

5 minuti

15 minuti